Parent Portal  Calendar

Blog

February 18, 2022

TIPS Smashdown

   
February 11, 2022

Edo Tokyo Museum

   
January 31, 2022

Japan Open Air Folk House Museum

   
December 21, 2021

International Day

   
December 16, 2021

Christmas Art

   
December 13, 2021

Quarter 2 Sports Day

   
December 10, 2021

Global Citizenship Class

   
December 9, 2021

Staff Spotlight: Ms. Carol Akiyama

December 8, 2021

Art Class